ČO SÚ KULTÚRNE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY?

Prírodné ekosystémy poskytujú neobmedzené možnosti na využívanie voľného času, duchovného obohatenia, inšpirácie pre vedu, kultúru a umenie či mentálny vývoj. Aby sa mohli tieto dannosti krajiny skúmať a zahrnúť do hodnotenia a plánovania krajiny, vznikla myšlienka zoskupiť ich a komplexne pomenovať ako kultúrne ekosystémové služby (kultúrne hodnoty krajiny)

kultúrne ekosystemové služby

Ľudia vo všeobecnosti dávajú prednosť prírode pred mestským či zastavaným územím, v ktorom majú príležitosť byť vo vzájomnej interakcii so životným prostredím. To ich obohacuje ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Medzi hlavné úžitky kultúrnych ekosystémových služieb možno zaradiť:

AKÁ JE HODNOTA KULTÚRNYCH EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB ?

Z pomedzi všetkých ekosystémových služieb sa práve kultúrne služby hodnotia najťažšie. Nie každú hore vyššie uvedenú hodnotu, resp. úžitok z ekosystémov odráža ekonomický ukazovateľ, s výnimkou rekreačných hodnôt a hodnôt kultúrneho dedičstva. 

Industrializované spoločnosti si cenia viac kultúrne ekosystémové služby (narastajú nároky najmä na rekreáciu) než hocijaké iné služby ekosystémov, práve kvôli ich nedostatku.

Pre tradičné spoločnosti (napr. v Afrike) znamenajú kultúrne ekosystémové služby nevyhnutnú súčasť identity, kultúry a celkového bytia. Aj napriek všetkým skutočnostiam sú v rámci rozhodovacích právomocí, či ekonomických dôvodov tieto služby odsúvané do úzadia a ničené na úkor iných zámerov

V praxi to znamená “postavíme hotel tu, tam veľké parkovisko, tam vyrúbeme les aby sme mohli vybudovať SKI centrum, cesta pôjde jedna takto, druhá takto a časom pristavíme ešte pár hotelov”

Ich oči nevidia les, ktorý poskytuje doslova všetky možné kultúrne ekosystémové služby, nevidia lúky plné života, krajinu s potenciálom pre rozvoj napr. ekoturizmu. 

Takýmto službám nie je v našej spoločnosti pripisovaná adekvátna hodnota.

Finančná hodnota

Záujem o kultúrne ekosystémové služby je v takmer akomkoľvek type ekosystému, rozhodujúcim faktorom je jeho stav a poloha voči odberateľom služieb a najmä sprístupnenie pozemku (napr. pre rekreáciu) legislatívou alebo vlastníkom.