Tajch v Račkovej doline

Tajch Račkova dolina

Kategória: Vzdelávanie | 0

Náučný chodník "Sila lesných bystrín" Pribylina (Liptov)

Žilinský kraj - región Liptov - okres Liptovský Mikuláš - Pribylina

Prehrádzku potoka Račková začali svojpomocne budovať miestni obyvatelia obce Pribylina v roku 1935. Hlavným dôvodom výstavby bolo ochrániť ich milovanú dedinu pred vodným živlom, ktorý v pravidelných intervaloch vytápal svoje okolie. Medzi miestnymi sa zaužívalo pomenovanie prehrádzky “Tajch” v Račkovej doline. 

Výstavba tajchu v račkovej dolinePribylina
Pribylinci - stavba tajchu
tajch v račkovej doline v minulosti
Tajch v Račkovej v minulosti

zdroj fotoarchív: pribylinaobjektivom.sk

Tajch v Račkovej je najväčšia prehrádzka lesnej bystriny na Slovensku

Ešte pred samotnou výstavbou, sa pred dolinou vybudovala maketa tajchu. Testovala sa ňou funkčnosť prehrádzky, ktorá sa mala vybudovať v doline nad ňou. Maketa tajchu pri penzióne Sileo, nad Múzeom slovenskej dediny Pribylina, slúži ako východiskový bod pre náučný chodník “Sila lesných bystrín”. Prinavrátiť ľuďom kus miestnej histórie sa podarilo vďaka spolupráci obce Pribylina, Klubu pribylinských turistov a lyžiarov a Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina. Oficiálne bol náučný chodník v Pribyline otvorený v roku 2019. 

👉Prehrádzky sú priečne objekty v korytách bystrín. Ich účelom je zachytávanie splavenín, ktoré vznikli eróziou v hornej časti toku, ako aj zadržiavanie vysokých vodných stavov. Ich hlavným účelom je ochrana pred povodňami. 👈
Sila lesných bystrín Račkova dolina
Maketa Tajchu Račkova dolina (2019)

“Súčasťou obnovy makety tajchu bolo vybudovanie oddychovej zóny s náučnou tabuľou, slúžiacej návštevníkom na strávenie voľných chvíľ v lone Račkovej doliny a poskytnutie informácii o účele i histórii tajchu”.

Od makety tajchu vedie 1,2 km dlhý náučný chodník k prírodnému prameňu. Chodník vedie lesom, prechádza cez dve lesné bystriny a končí pri prírodnom prameni. Pri ňom je vybudovaná oddychová zóna s náučnou tabuľou, ktorá poskytuje informácie o zložení a účinkoch tohto prírodného prameňa. Územie Slovenska je vo všeobecnosti bohaté na výskyt prírodných prameňov. Vyznačujú sa pestrou variáciou chemického zloženia a obsahom minerálov. Dôležité je poznať ich zloženie a vplyv minerálnych vôd na organizmus.

Cestou po náučnom chodníku “Sila lesných bystrín v Račkovej doline”

Miestna komunita znovu oživila areál studničky aby zatraktívnila aj túto časť Račkovej doliny. Upravené bolo verejné priestranstvo, ktoré teraz slúži všetkým generáciám.

Svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k rozvoju šírenia povedomia o miestnej krajine, jej histórii a prírodnom bohatstve. Krajinu vhodne dopĺňajú náučné tabule ako aj drevený mobiliár (lavičky s prístreškami), ktoré môžu návštevníci využiť ako príjemné posedenie v prírode. Náučný chodník je veľmi dobre značený, udržiavaný a príroda nebola pri jeho tvorbe narušená

Realizáciu tohto projektu môžeme právom označiť ako pekný príklad podpory “ekoturizmu”. 

Minerálny prameň Račkova dolina
Minerály prameň s oddychovou zónou Račkova dolina (2019)
Minerálny prameň
Minerálny prameň Račkova dolina (2019)

Prírodný prameň lesnej bystriny v Račkovej doline, bohatý na železo a mangán. 

  • Symptómy nedostatku železa sú nezvyčajná únava, bledosť, bolesti hlavy a závrate, búšenie srdca, suchá a poškodená pokožka a vlasy, krehké nechty a nepokojné nohy. 
  • Mangán je stopový prvok. Nedostatok mangánu sa prejavuje oneskorením rastu, abnormálnym vývojom kostry, pomalým rastom vlasov a nechtov. 

Trasa náučného chodníka “Sila lesných bystrín v Račkovej doline”

Od prameňa je možnosť pokračovať zhruba 3 km Račkovou dolinou, cez autokemp až do Úzkej doliny, kde sa nachádza samotný Tajch. Cesta lesom od prameňa už značená nie je, ale cestičky tam sú. Tak isto sa dá vrátiť cez náučný chodník na asfaltovú cestu a pokračovať po nej priamo do autokempu, od kiaľ už značenie k Tajchu v Račkovej doline je. 

Sprevádzať Vás bude opak spomínaného “ekoturizmu”. Autokemp s hotelmi je vyhľadávané miesto, prašná cesta je pomerne dosť vyťažená autami a kamiónmi s ťažbou dreva. Pohľady na Račkovu dolinu v blízkosti tajchu sú miestami žalostné. Vykosené svahy erodujú, na niektorých lokalitách stále prebieha ťažba. 

Tajch je v Račkovej doline postavený z otesaných kamenných kvádrov. V múre je šesť otvorov a v korune (navrchu) je široký prepad. Cez otvory preteká voda – presak, podľa prítoku vody z Račkovej a Jamnickej doliny. Prepad slúži v čase jarného topenia sa snehu. Jeho správcom je štátny podnik LESY Slovenskej republiky, ktorý v roku 2018  zrealizoval kompletnú rekonštrukciu tejto stavby. Celkové náklady, ktoré hradil štátny podnik LESY SR, sa vyšplhali do výšky 613.000 € (bez DPH), z toho samotné stavebné práce stáli 582.400€ a prípravné práce ako projekt, technický dozor a poplatky 30.000€. Breh tajchu v Račkovej doline by ešte mala dotvoriť tabuľa s informáciami o priebehu danej rekonštrukcie.
zadná strana tajchu v račkovej doline
Zadná strana tajchu, kde sa zadržiava voda (2019)
Tajch Račkova dolina
Predná strana tajchu, od kiaľ vyteká regulovaný tok potoka Račková (2019)

Hlavný motív návštevy náučného chodníka bolo oboznámenie sa so “silou lesných bystrín v Račkovej doline”. Zistili sme, že aj relatívne neškodne pôsobiaca bystrina, dokázala znepríjemňovať život niekoľko kilometrov vzdialeným obyvateľom. Mohli sme si prezrieť maketu tajchu, ako aj niekoľko násobne väčšiu reálnu verziu Tajchu v Račkovej doline. Vďaka náučným tabuľkám sme sa dozvedeli, aké blahodárne účinky majú miestne prírodné pramene a aké malé VEĽKÉ” bohatstvá máme v našej krajine. 

Niekoľko hodinová prechádzka nenáročným terénom, ponad väčšie i menšie bystriny, lesom i po ceste. Pozorovali sme nánosy skál a konárov, s ktorými v prírode bojuje voda, preskakovali sme vycházajúce háďatá, sledovali vtáctvo. 

Kochali sme sa výhľadom na Baranec, ale aj ľadovo studené potôčky. Sprevádzali nás machové porasty s čučoredím a vôňa ihličnatých lesov. Nemohli sme sa prestať vynadívať na krištáľovo čistý potok Račková, ktorý narážal na steny majestátneho tajchu.